• SẢN PHẨM NỔI BẬT

Sikafloor -2 Syn Top

Sikafloor-2 SynTop là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô, công nghệ cao, bao gồm xi măng, cốt liệu cứng, phụ gia tt]ơng hợp và các thành phần tạo màu Sikafloor-2 SynTop có chứa các chất liệu nhân tạo rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chon lọc kỹ.

Giá bán: Liên hệ

Sikafloor - 2530 W New

Giá: Liên hệ
Chống thấm

BC Bitumen Coating

Giá: Liên hệ
Chống thấm

SikaTop Seal 107

Giá: Liên hệ
Chống thấm

Sika Waterbars

Giá: Liên hệ
Chống thấm

Sika Plug CN

Giá: Liên hệ
Chống thấm

Sika Primer-3 N

Giá: Liên hệ
Trám khe - Kết dính đàn hồi

SikaBond T55(J)

Giá: Liên hệ
Trám khe - Kết dính đàn hồi

Sikaflex Pro-3WF

Giá: Liên hệ
Trám khe - Kết dính đàn hồi

Sikadur®-30 LP

Giá: Liên hệ
Củng cố kết cấu

Sản phẩm mới

Mới

Sika Lastic 110

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikafloor Chapdur

Lớp phủ bảo vệ sàn

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikafloor 21 PurCemFG

Lớp phủ bảo vệ sàn

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sika Extender T

Lớp phủ bảo vệ sàn

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikafloor 264

Lớp phủ bảo vệ sàn

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikafloor 81 EpoCem

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sika 102

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikalastic -450

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sikalite

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ

Mới

Sika Bituseal-T140-SG

Chống thấm

Giá bán: Liên hệ